NorNet Edge søker nodeverter

nornet-ufoboard

Ønsker du å bidra til måling kvaliteten i mobile bredbåndsnett? «NorNet Edge» er en forskningsinfrastruktur for måling av opplevd kvalitet på mobile bredbåndsnett i Norge. Vi ønsker å øke antall målenoder i Norge. Bor du i et område som er dekket av en eller flere mobile bredbåndsleverandører (Telenor, ICE, Netcom, Tele2, Network Norway) og har lyst/anledning til å ha en målenode hos deg (bedrift eller privatperson). Ta kontakt med Jarle Bjørgeengen.

Det eneste kriteriet er at lokasjonen er innenfor dekningsområdet til en eller flere operatører, er innelåst, og har tilgang på strøm. Det bør imidlertid ikke være betongvegger rundt noden. Målenoden måler ca 30x30x4 cm og må være tilkoblet strøm hele tiden. Den trekker kun noen få watt med strøm.

Noden blir en del av det nasjonale målenettverket som viser statistikk og tilgjengelighet  for alle noder som logger data.